Privātuma politika

EXPRESSSHOP Privātuma politikas noteikumi

Šī tīmekļa vietne pieder un to pārvalda ELIDERIS, kura galvenais birojs Piedrujas 12, Rīga, PVN reģistrācijas numurs LV40203215587. ELIDERIS ir izstrādājis privātuma aizsardzības politiku.

Ievāktās informācijas veidi

EXPRESSSHOP tīmekļa vietnē vāc personu identificējošu informāciju un apkopoto informāciju. Personu identificējoša informācija ir saistīta ar katru klientu atsevišķi, vārds, uzvārds, dzimums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese kā arī video, foto attēli, kas uzņemti ELIDERIS telpās. Personu identificējošu informāciju EXPRESSSHOP ievāc tikai no tām personām, kuras to sniedz labprātīgi un apzināti. Pirms tīmekļa vietnes aplūkošanas vai piekļūšanas tās saturam lietotājiem nav jāreģistrējas vai jāsniedz personas informācija. Apkopotā informācija ir saistīta ar datiem par to, cik daudz klientu apmeklē tīmekļa vietni, kuras lapas skatās, kādu informāciju lejupielādē, kāda veida tīmekļa pārlūkprogrammu un operētājsistēmu izmanto, kāds ir interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums utt. Laikā, kad tiek apmeklēta EXPRESSSHOP tīmekļa vietne, ELIDERIS automātiski ievāc šo informāciju. Šī informācija ir domāta lai izzinātu, kā tīmekļa vietni var labāk pielāgot apmeklētāju vajadzībām.

Informācijas vākšanas veids

Personu identificējošu informāciju ELIDERIS ievāc tieši no apmeklētājiem un ar viņu piekrišanu. Tad, kad esiet pieteicies, piemēram, konkursam, ELIDERIS ievāc informāciju, kas ir nepieciešama, lai jūs varētu piedalīties un mēs varētu izpildīt savas saistības attiecībā pret jums. Pēc tam, kad apmeklētājs atsūta uz EXPRESSSHOP norādīto e-pastu, ELIDERIS fiksē e-pasta adresi, lai varētu atbildēt.

Apkopotās informācijas vākšana tiek veikta, izmantojot vai nu ar sīkdatņu tehnoloģiju, vai tīmekļa bāksignālus (tie tiek dēvēti arī par single-pixel gifs).

Sīkdatnes

ELIDERIS izmanto sīkdatņu tehnoloģiju tīmekļa vietnē, gan ārpus tās. Sīkdatnes ir informācija, kuru tīmekļa vietne uzskaites veikšanai nosūta uz personas datora cieto disku. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā Sīkdatņu politika.

Tīmekļa bāksignāls

Tīmekļa bāksignāli ir interneta rīki, ar kuru palīdzību var noskaidrot, vai, piemēram, uzzināt kāda lapa ir tikusi aplūkota. Pēc tam, kad ir saņemts informācijas pieprasījumu par reklāmas akcijām vai apkārtrakstiem, ELIDERIS var izmantot tīmekļa bāksignālus, lai noskaidrotu, cik no nosūtītajiem e-pastiem ir tikuši atvērti. Ikviens elektronisks attēls, kas tiek aplūkots kā lapas daļa, var tikt izmantots kā tīmekļa bāksignāls. Uņēmums ELIDERIS nekontrolē trešo pušu izmantotos reklāmas tīklus un trešo pušu sīkdatnes.

Konkursi un izlozes

Mūsu tīmekļa vietnē mēdz būt paziņojumi par mūsu organizētajiem konkursiem, loterijām. ELIDERIS var atļaut tiem piekļūt elektroniski. Šādā gadījumā EXPRESSSHOP izmantos jūsu sniegto informāciju, lai īstenotu konkursu vai loteriju (lai sazinātos ar jums, ja būsiet uzvarējis). Pēc konkursa noslēgšanās personas informācija tiks dzēsta no datu bāzes, ja vien nebūsiet devis atļauju saglabāt to, lai varētu ar jums atkārtoti sazināties.

Aptaujas un anketas

ELIDERIS var aicināt apmeklētājus, aizpildīt anketas un piedalīties aptaujās par savām interesēm. Ja tīmekļa vietnē tiek sniegti atbilžu varianti uz anketu jautājumiem, nekāda personu identificējoša informācija netiek iekļauta. Piedaloties kādā no ELIDERIS aptaujām, pēc anketas aizpildīšanas savās datu bāzēs netiks saglabāta nekādu personas informāciju.

Personiskās informācijas izmantošana

Ja skaidri esat piekritis turpmākai saziņai vai arī reģistrācijas laikā esat lūdzis, lai jūs iekļauj adresātu sarakstā, mēs laiku pa laikam varam ar jums sazināties. Piemēram, mēs varam nosūtīt jums mārketinga vai reklāmas materiālus, varam atbildēt uz jūsu komentāriem vai informācijas pieprasījumiem vai arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums, veicot izstrādājuma vai pakalpojuma apstrādi, kuru esat pasūtījis ar tīmekļa vietnes starpniecību.

EXPRESSSHOP tīmekļa vietnes e-pasta sadaļā lūdzam sniegt personu identificējošu informāciju, piemēram, jūsu vārdu un tālruņa numuru. Šādu informāciju mēs izmantosim tikai, lai tieši sazinātos ar jums, ja mēģinājumi sazināties pa e-pastu būs bijuši neveiksmīgi. Jūsu e-pasta adresi mēs izmantosim tikai, lai atbildētu uz jūsu nosūtītajiem ziņojumiem, ja vien nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu e-pasta adreses izmantošanai citiem mērķiem.

Jūsu personisko informāciju mēs izmantosim arī, lai uzlabotu mūsu mārketinga un reklāmas akcijas, statistiski analizētu tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī, lai uzlabotu vietnes funkcijas un saturu. ELIDERIS var izmantot jūsu personisko informāciju, lai piedāvātu saturu, kas ir pielāgots jūsu interesēm. Šāds pielāgots saturs var iekļaut informāciju par produkciju, kā arī dažādas akcijas. Personisko informāciju ELIDERIS nevāc automātiski, taču mēs var apvienot automātiski (ar sīkdatņu starpniecību) ievākto nepersonisko informāciju ar iepriekš sniegto personisko informāciju.

Trešās puses, kuras nodrošina atbalsta pakalpojumus uzņēmumam ELIDERIS

Savas darbības laikā ELIDERIS izmanto citus uzņēmumus un personas vairāku funkciju veikšanai ELIDERIS vārdā. ELIDERIS algo aģentūras, lai administrētu klientu akcijas, analizētu datus, apstrādātu veiktos pasūtījumus un nodrošinātu klientu atbalstu. Aģentūrām var būt piekļuve personiskai informācijai, ja tā ir nepieciešama pienākumu veikšanai. Aģentūras vai sadarbības partneri nedrīkst šo informāciju izmantot citiem mērķiem un tiem ir jānodrošina informācijas konfidencialitāte. Uzņēmums ELIDERIS sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem: SendinBlue kā e-pastu sūtījumu veicējiem.

Datu koplietošana un pārsūtīšana

Bez jūsu iepriekšējas piekrišanas mēs nepārdodam, nenododam un neizpaužam mūsu tīmekļa vietnē iegūto personu identificējošu informāciju trešajām pusēm. Šim noteikumam ir tikai divi izņēmumi:

  • ELIDERIS izpaudīs šādu informāciju, ja uzskatīs, ka šāda rīcība novērsīs noziegumu ELIDERIS vai trešajām pusēm radīs zaudējumus;
  • ELIDERIS izpaudīsim šādu informāciju trešajām pusēm, kuras nodrošina atbalsta pakalpojumus saskaņā ar iepriekš norādīto.

ELIDERIS var koplietot apkopoto informāciju par saviem apmeklētājiem (piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāju sadalījumu pēc dzimuma) ar reklāmdevējiem, darījumu partneriem, sponsoriem un citām trešajām pusēm, lai pielāgotu un uzlabotu vietnes saturu un reklāmu atbilstoši lietotāju vajadzībām. ELIDERIS var apkopot datus, kas iegūti no tīmekļa žurnālfailiem (pārlūkprogramma, operētājsistēma, apmeklētās lapas utt.), lai saprastu, kā lietotāji pārvietojas vietnē un kuras funkcijas ir vispopulārākās.

Saites uz citām vietnēm

Uzņēmums ELIDERIS dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ikviena tīmekļa vietnē norādītā saite palīdz nokļūt noderīgā tīmekļa vietā. Tomēr tīmekļa vietnes un adreses mainās ļoti ātri, un uzņēmums ELIDERIS nevar dot garantijas par visu to tīmekļa vietņu saturu, uz kurām ir sniegtas saites. Turklāt dažādām tīmekļa vietnēm ir atšķirīgas privātuma aizsardzības politikas. Lai uzzinātu savas tiesības, jums ir jāiepazīstas ar konkrētās tīmekļa vietnes privātuma aizsardzības politiku.

Izvēle un kontrole

Jūs pilnībā kontrolējat personu identificējošu informāciju, kuru sniedzat šajā tīmekļa vietnē. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savu izvēli attiecībā uz turpmāko saziņu, nosūtot e-pastu tiešsaistes komandai uz adresi, kas norādīta zemāk, vai nomainot atbilstošu informāciju šīs tīmekļa vietnes sadaļā Mans profils. Varat arī pilnībā atcelt savu reģistrāciju. Šādā gadījumā ELIDERIS rīkosies, lai izdzēstu jūsu personu identificējošo informāciju no datubāzes.

Jautājumi

Lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu ELIDERIS, ja jums ir kādi jautājumi par privātumu politiku pa e- pastu: [email protected]